onsdag den 23. januar 2008

Kun støvet mangler


Atelierudstilling. Det er som regel kun kunsten, der kommer på museum. Men billedhuggeren Hans Wimmer efterlod sig et så enestående atelier efter sin død, at det er en attraktion i sig selv. Specielle forbindelser skaffede atelieret fra München til Slesvig. Nu har det fået sit eget lille hjem ved Gottorp Slot.

SLESVIG. Værkstedet står som dengang, Hans Wimmer døde, den 31. august 1992.
Kun støvet på betongulvet mangler.
Skitser, udkast og skulpturer udgør et atelier næsten magen til det, Hans Wimmer, en af Tysklands mest betydelige billedhuggere, havde i Bayern. Og er en udstilling i sig selv.
Noget lignende findes ikke i Tyskland, siger kunsthistorikeren Uta Kuhl ikke uden stolthed i stemmen.
I morgen åbner Schleswig-Holsteinische Landesmuseen en ny permanent udstilling. I det tidligere pedelværksted i skulpturparken ved Gottorp Slot markeres Hans Wimmers 100 års fødselsdag med noget, man - med henvisning til dansk film - kunne kalde for dogmeudstilling.
Før fristede denne fascinerende atmosfære en tilværelse i et hjørne i museets afdeling for moderne klassisk kunst. Her er et skatkammer med originale gipsmodeller, dyreskeletter, naturstudier og arbejder, der aldrig blev gjort færdige. Alt er taget med fra Wimmers atelier i München. Selv en væg med tegninger og skitser er revet ned, pakket i kasser og genopbygget i Slesvig.
- Mange af gipsmodellerne ville Hans Wimmer egentlig smadre før sin død for, at andre ikke skulle få fingrene i dem og støbe bronzeskulpturer af dem. Men den tidligere chef for Gottorp Slot, Heinz Spielmann, havde tætte kontakter til Hans Wimmer, og det lykkedes Spielmann at overtale billedhuggeren til at lade gipsmodellerne indgå i udstillinger på Landesmuseen, fortæller Uta Kuhl.

Bestillingsopgave
Hans Wimmer har også en ganske særlig forbindelse til Gottorp Slot. Hans skulptur "Biga" - en hestespand med kvindelig vognstyrer - står ved indgangen til kunstudstillingerne i de gamle haller ved slottet. Denne skulptur nåede Hans Wimmer at lave i sit sidste leveår, og den blev kun til noget, fordi Schleswig-Holsteinische Landesmuseen afgav en ordre på den. Hvis ikke museets direktør, Heinz Spielmann, havde sagt ja tak, havde Hans Wimmer med stor sandsynlighed taget ideen med sig i graven.
- På sine gamle dage var Hans Wimmer en glemt og lidt overset kunstner. Det hang sandsynligvis sammen med,, at han lavede antikke sager og derfor ikke blev opfattet som tidssvarende længere. 1950erne og 1960erne var hans storhedstid, siger Uta Kuhl.
Hun har udgivet bogen "Das Atelier" om Hans Wimmer. Den udkom i andet oplag i 1996 og er atter blevet aktuel med åbningen af den permanente værkstedsudstilling.

Portrætterede kendte
Hans Wimmer portrætterede mange fremtrædende forfattere, kunstnere, intellektuelle og musikere fra sin samtids tyske kulturkreds. Blandt dem musikere som Wilhelm Furtwängler og Hans Knappertsbusch, billedkunstnere som Oskar Kokoschka og Herhard Marcks og filosoffen Martin Heidegger. Hans Wimmer havde en enestående evne til at kunne fremhæve og ramme den enkeltes personlighed og væsen uden at holde sig det strengt realistiske. Derfor advarer Uta Kuhl også mod at betragte Wimmer som en naturalist.
- Hans figurer er en hyldest til den menneskelige skønhed, og tilsyneladende har han været helt uberørt af tendenserne inden for den moderne kunst i sin sidste levetid. Han formulerede selv sit mål således, at han ville "overføre naturens eksistens til skulpturens eksistens". Frem for alt havde han en svaghed over for kvinder og heste, siger Uta Kuhl.

Skulpturer i offentligt rum
Hans Wimmers skulpturer findes i det offentlige rum i mange tyske byer, især i Bayern. Han blev uddannet på kunstakademiet i München fra 1928 til 1935 og virkede som professor på akademiet i Nürnberg fra 1949 til 1972. En stor del af hans værker ejes af byen Passau, som har indrettet en særlig afdeling med Hans Wimmers skulpturer på Oberhausmuseum. Også i hans fødeby, Pfarrkirchen i Niederbayern, rider en af hans karakteristiske bronzeheste, og i München står hans rytterstatue af den bayerske kejser Ludwig.
Wimmer-atelier et er åben alle dage undtagen mandag fra klokken 10 til 18. I vintermånederne er åbningstiderne tirsdag-fredag fra klokken 10 til 16 og lørdag-søndag fra klokken 10 til 17.
Det er ikke muligt at gå rundt blandt modellerne og værktøjet. Man kan se værkstedet gennem en glasvæg, men oplevelsen bliver ikke mindre af den grund.FAKTA
• Hans Wimmer (1907-92) var en af de største tyske billedhuggere i det 20. århundrede.
• Hans særkende var den måde, han dyrkede antikken på i sin kunst - for eksempel med værket ""Die Wagenlenkerin".
• Han opsnappede også tendenser i den klassisk-moderne kunst - for eksempel med "Die große Liegende".
• Hans Wimmer deltog første gang i documenta 1 i Kassel i 1955.
• Han var en nær ven af Heinz Spielmann, tidligere museumsleder på Gottorp Slot.